1. Offline Uthkarsh Yoga
Sri Sri Vidya Mandir School, Baskota, Pasighat, East Siang, Arunachal Pradesh
21 May-26 May 2024
Instructor(s) Rohit Bhaiya
Time 10:00 - 16:30
Duration 7 hours/day
Program Type Non-residential
Address Pasighat, Arunachal Pradesh
Contact Anima Nonang- 089744 11250, Rohit Bhaiya- 91 87946 52648
Donation : ₹ 1500